Wie ben ik

elstiggelmanMijn naam is Els Tiggelman-van der Kolk en ik woon in Leusden. Ik  ben moeder van drie volwassen zoons en al meer dan veertig jaar getrouwd  met Jack. In 1953 ben ik geboren in Amersfoort en na een  ‘woontocht’ in Drenthe van 9 jaar, Suriname van 3 jaar, Burundi 1 jaar en Rwanda 3 jaar weer  teruggekeerd in het vertrouwde en mooie midden van Nederland.

Na een omwentelingsperiode rond mijn 38e levensjaar ben ik mij gaan begeven op het pad van ontdekken en bewust geworden dat de mens meer is dan lichaam en psyche. Het zielsaspect en weg van de ziel brachten mij eenheid om te verwerken en te beseffen dat wat gebeurt in een mensenleven een doel dient om je ware kracht en licht te ontdekken. 

Deze zoektocht leidde mede tot het volgen van diverse cursussen en opleidingen, waardoor ik de benodigde papieren haalde om mij officieel, als een van de eerste leden, te laten registreren als natuurgeneeskundig therapeut bij de BATC.

In 1996 startte ik met mijn praktijk en werkte, geinspireerd in die tijd door Dahlke en Dethlefsen, vanuit een holistische concept. Ik ontdekte door mijn werkzaamheden dat veel fysieke klachten een basis vonden in vastgezette emoties en terugkerende gedachtepatronen. Al behandelend kreeg ik meer inzicht dat achter deze fysieke en emotionele klachten een wereld schuil ging die te maken had met een diepere laag; die van de ziel. En dat ieder mens een “rugzak” meeneemt vanuit voorgaande levens die de ziel heeft meegemaakt om verder uit te werken. Deze zielenroerselen staan niet op zichzelf, mocht ik ook ervaren, maar zijn verbonden met voorouderlijnen die een gerelateerd karma of levensaspect uitwerken. Deze uitgangspunten zijn nu de basis van mijn werkzaamheden.

In de periode dat ik mij begaf op het ontdekkings- of spirituele pad, heb ik veel werk mogen doen voor de nieuwe tijd, zoals de ommekeer rond 21-12-2012 werd aangeduid. Ik werkte met nieuwetijdskinderen en gaf lezingen op scholen over de aanwezigheid en komst van deze kinderen die anders omgaan met het wereldbeeld dat wij gewend zijn. Maar ik mocht ook veel mensen begeleiden naar een ander bewustzijn in wie zij zijn. Opgeleid vanuit eenheidsbewustzijn waarin eenheid zich toont in tegendelen om te bewegen, heb ik een concept ontwikkeld waarmee ik nog altijd werk. Onder behandelmethoden en bewustwordingsgesprek kunt u er meer over lezen.

Nu we de omschakeling van de nieuwe tijden voorbij zijn, merk ik dat het fysieke lichaam zich wil opschonen waardoor ik mij meer ben gaan verdiepen in voeding, met name in een suiker-en tarwevrij voedingspatroon.2012-09-30 16.26.44

Een thema van deze tijd is volgens mij ook het mannelijke en vrouwelijke in ieder mens tot eenheid brengen.

Het vrouwelijke deel heeft lange tijd een ondergeschikte positie ingenomen op de aarde en daarmee is veel disharmonie ontstaan. Een van mijn werkonderdelen is dan ook bewustwording voor het laten terugkeren van dit vrouwelijke deel, dat zorg draagt voor de schepping. Jij bent onderdeel van die schepping en onlosmakelijk verbonden met alles en kunt daarmee  het verschil uitmaken om liefde en vrede op aarde te brengen.     

Zelf leer het meest door te ervaren en elke dag weer ontwikkel ik mij aan en door ontmoetingen en gebeurtenissen en zie het leven als een grote leerweg vol uitdaging. De manier waarop je die uitdaging aangaat en ervaart is medebepalend voor de kwaliteit en vitaliteit van je leven.