Levenskunst / Psyche

20150223_3

U heeft, bij het 1e principe, gehoord dat energie onlosmakelijk met alles is verbonden.

Dat de hoeveelheid prikkels, het 2e principe, en de verwerking daarvan van belang is voor een goede balans in uw leven.

Dat draineren of afvoeren van een teveel, onze aandacht verdient om een goede basis te creeren.

En dat hoe en waarmee wij ons voeden essentieel onderdeel vormt voor ons welzijn en onze gezondheid.

Maar de psyche, en daarmee zijn we gekomen aan het laatste en 5e natuurgeneeskundige principe, geeft sturing of richting aan dit alles.

En hoe belangrijk alle principes ook zijn en op elkaar inwerken; De psyche omhult of bundelt ze allemaal; omdat de psyche bepaalt wie u bent en wat u doet. Belangrijkste factor hierin zijn de keuzes die u maakt.

Wat moet u zich dan voorstellen bij de psyche? Wat is de psyche?

De meeste van u zullen vermoedelijke antwoorden: dat is ons denken, onze gedachtes. En dat klopt. De manier waarop we denken is veelzeggend voor wie we zijn. Maar dat denken wordt mede aangestuurd door onze emoties. De eerste sensatie die wordt gevormd is de emotie en ons denken geeft daar invulling of inhoud aan.

Denken en emoties bepalen voor een groot deel onze psyche en is voor de meeste mensen ook het meest vertrouwd. 

Maar naast dit denken en deze emoties kent u vast een soort stemmetje dat u zo nu en dan een ingeving geeft. Kent u dat? Dat u ineens weet welke kant u op moet. Waardoor u precies goed loopt of rijdt. Of u weet, zonder reden of aanleiding daarvoor te hebben, dat u iemand moet bellen. En wat blijkt: u belt precies op het moment dat de ander u ook wilde bellen. Of u nodig had en daarom uw telefoontje meer dan waardeert.

Dat stemmetje dat voortkomt uit uw intuitie. Ook dat is onderdeel van uw psyche.

Die intuitieve gevoelens kunt u ook helder voelen noemen. U weet niet waar het vandaan komt of waarop het gebaseerd is, maar het is er wel. U heeft iets aangevoeld vanuit uw innerlijk.

Het is van binnenuit gekomen. Terwijl een emotie of gedachte meestal door een prikkel van buiten komt.

Ook uw creativiteit en uw ideeenwereld komen voort uit dit intuitieve gevoelsgebied.

De emoties en ons denken zou je een meer aards deel van de psyche kunnen noemen; dat ook bekend staat als ons egosysteem.

En dat het intuitieve deel en helder aanvoelen minder aards is en misschien meer hemels genoemd mag worden. Want vanuit dit deel kunnen we beter overstijgend kijken naar dingen die in ons leven gebeuren. Als een adelaar in de lucht die kijkt naar dat wat zich beneden afspeelt. Maar door die afstand wel een groter zicht heeft over het geheel.

Ons egosysteem, dat een beperkter blikveld heeft, heeft de neiging om ons alsmaar te laten herhalen waardoor we in patronen vervallen waar we soms niet meer uitkomen.

Kijken d.m.v. dat hogere systeem laat ons meer zien; laat ons meer voelen. Ons ware of totale zelf wordt daarmee zichtbaarder.

Een kenmerk daarvan is dat we meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor hoe we handelen, hoe we denken en doen.

We gaan de ander, meer zien als onze uitdager, onze bespiegelaar ipv onze belager. Waardoor we ons niet meer slachtoffer voelen van een situatie in ons leven.

Door deze ruimere manier van kijken zie je vaak de uitdaging, die jou een kans biedt om verandering aan te brengen… waarvoor je in eerste instantie zelf niet zou hebben gekozen.

Ons leven zal ons willen laten bewegen.

De manier waarop jij stuurt, je keuzes maakt door beperkt of ruimer te kijken naar dat wat op je pad komt… bepaalt

  • De kracht van je energiehuishouding en vitaliteit
  • De hoeveelheid prikkels die je binnen krijgt
  • Minder overtolligheid, … dus minder draineren
  • Minder belastende gedachte- en emotionele voeding

Omdat we gaan begrijpen dat alles in ons leven een doel heeft.

En die doelen willen je brengen bij de mens die je werkelijk bent, die het leven kan aangaan zoals dat voor jou is bestemd.

Maar om daar te komen moet je soms leren om niet alleen vanuit het aardse deel te kijken, maar ook het hemelse of overstijgende in te sluiten voor een volledig beeld.

Veel natuurgeneeskundig therapeuten hebben geleerd om op deze wijze te kijken naar uw psyche waardoor een andere manier van leven u kan worden aangereikt.