Bewustwordings gesprek

20150323_15

Je bent meer dan je zichtbare deel. Toch functioneren we voor een groot deel vanuit ons ego of stoffelijke deel door allerlei ervaringen die we in ons leven hebben opgedaan. Deze ervaringen worden meestal onderhouden door allerlei gedachtes. En door die gedachtes camoufleren we de opgelopen emoties waardoor blokkades in ons systeem ontstaan. In het bewustwordingsgesprek worden verborgen emoties opgespoord en weer zichtbaar gemaakt wat kan leiden tot andere en diepere inzichten.

Door te werken met een korte en krachtige emotie-oefening wordt balans en inzicht gebracht in het ego-gedeelte. Daardoor ontstaat er ruimte voor het meer onzichtbare of intuïtieve deel in ons systeem. Onze intuïtie of voelende vermogen leidt ons op een andere manier in ons leven.

Wanneer beide delen Stof en Geest weer in evenwicht worden gebracht zal je het leven vanuit een diepere kracht in jezelf kunnen aangaan. Ik werk hiermee vanuit het eenheidsbewustzijn.

Voorafgaande aan het gesprek “schouw” ik wat vaak onbesproken blijft omdat het (nog) niet zichtbaar is in het bewuste systeem. Dat kunnen richtlijnen zijn, maar ook ervaringen uit voorgaande levens of karmisch belaste zaken uit familiesystemen.

Ik ben geen medium, maar krijg alleen te “zien” wat in het moment toepasbaar is om tot meer bewustzijn te komen over een situatie of probleem.

De samenhang en samenwerking van de vier lichtlichamen zoals het fysieke, mentale, emotionele en energetische lichaam laat ik vanuit het holistische gedachtegoed ook niet onbelicht.

De inzichten en vrijgekomen emoties tijdens de sessie worden na het gesprek verdiept door een energetische behandeling om daarmee spanningsvelden af te voeren en aanvulling te geven in het energieveld om de veranderingen te ondersteunen.20150323_25

Al naar gelang wat nodig is wordt deze basisbehandeling extra geruggesteund door klankbehandeling met klankschalen of fonoforese. Ook kunnen remedies worden ingezet als verhogende energetisch trilling.