Energie

We kennen allemaal het woord energie en gebruiken dat ook veelvuldig. Denk bijvoorbeeld aan het energiebedrijf dat ons elektriciteit levert, of da2013-06-12 23.03.55t iemand zegt “ik heb zo weinig energie” of “ik bruis van de energie”. Maar als je moet uitleggen wat energie precies is en doet, wordt het lastiger. Dat komt omdat energie onzichtbaar is.

 Zonder me teveel op het pad van de natuurkunde te willen begeven wil ik een korte uitleg geven. Materie of het zichtbare is te reduceren tot steeds kleinere deeltjes, zoals de atomen, elektronen, neutronen, protonen en uiteindelijk de kleinste deeltjes: quarks.  Lange tijd heeft men gedacht dat er voorbij de quarks helemaal niets meer was. Totdat men vanuit de kwantumenergie ontdekte dat voorbij dit punt een alles doordringende energie of kracht is in de vorm van een sterke, kolkende massa. Men ontdekte dat alles, maar dan ook werkelijk alles in ons universum, gevoed wordt door deze sterke verbindende massa van energie. Deze energie wordt het onzichtbare veld genoemd.

Tot voor kort was deze theorie niet meetbaar. Maar door de intrede van het Higgsdeeltje, dat bewijst dat er massa gemeten kan worden in zo’n deeltje vanuit dat veld, is er veel veranderd. De naam Peter Higgs is daaraan verbonden en hij heeft er, samen met de heer Boson, de Nobelprijs voor gekregen.

Voor de natuurgeneeskunde zijn dit fijne en ondersteunende ontwikkelingen omdat veel natuurgeneeskundigen werken vanuit het gedachtegoed dat alles in de mens en zijn omgeving onlosmakelijk met elkaar is verbonden door energie.

Alles is dus energie en vormt de basis van al het leven: jij, de ander, planten, dieren, stenen, materialen, de sterren, zon, maan, je gedachten en emoties en zelfs de lucht om je heen is energie. Zonder energie, zou er geen leven zijn.

Ook jij als individueel mens bent opgebouwd uit deze energetische deeltjes; denk daarbij aan organen, bloedvaten, gedachtes, etc. En al die deeltjes bewegen voortdurend. De deeltjes zijn zo klein en bewegen zo snel dat je ze niet of nauwelijks met het oog kunt zien.

Niet zichtbaar, maar wel aanwezig en daarom beinvloedbaar.

Die beinvloeding zou je kunnen benoemen als in trilling of beweging brengen. Door die in beweging gebrachte trilling kan iets in jouw systeem tot verandering komen. En die verandering kan leiden naar heelheid, herstel of vernieuwing.

Maar evenzo goed kan een blokkade of storing in die energie leiden naar ziekte of negatieve beinvloeding.

Stel je eens voor dat je in een volle kamer zit, bij bijvoorbeeld een verjaardag, en je gaat in dit geval expres, heel negatief denken en kijken. Je zult dan merken dat de sfeer (want ook dat is energie) verandert en in mineur raakt. Door stagnatie. Andersom kan ook natuurlijk. Je straalt en bent blij. Je zult merken dat mensen zich tot je aangetrokken voelen en graag bij je willen zijn.

Disharmonie in het fysieke lichaam werkt hetzelfde. Als jij het lichaam voedt met negatieve energie door b.v. teveel piekeren, vastgezette emoties, stress of ongezond eten (ook voeding is energie) e.d. zal de kracht van de beweging van die energiedeeltjes vertragen of zelfs tot stilstand komen. De energie of lichtkracht zal zich gaan verdichten. Bij voortdurende negativiteit zal het lichaam daar ziek door worden.

Andersom werkt het net zo. Ontspanning, positieve gedachtes, beweging, gezonde voeding etc. zal bijdragen aan het verlichten en in beweging brengen van de deeltjes van energie in u.

De natuurgeneeskundig therapeut zal zich hierop richten en onderzoeken in welk deel, fysiek, emotioneel, mentaal of psychisch, de energie tot verdichting of stilstand is gekomen en op welke wijze er weer iets in beweging kan worden gebracht om vanuit de basis van energie, kracht toe te voegen die, mede door andere elementen, kan leiden naar heelheid.

En lichtkracht of energie in u betekent ook licht naar de ander, naar de omgeving, naar de aarde en het universum.